Flyvefisken er en nyoprettet privat integreret 0-6 års daginstitution beliggende i Københavns Kommune tæt på 5-øren og Amager Strand.

Vi har hjemme på grænsen mellem Københavns Kommune og Tårnby. Inspireret af nogle af områdets naboer, nemlig lufthavnen og stranden, finder I vores skønne nye institution med det oplagte navn Flyvefisken 🙂

Flyvefisken er en del af Trygge Institutioner, der også tæller 6 andre private daginstitutioner i Hovedstadsområdet. Fælles for alle Trygge Institutioner, er et ønske om at skabe mindre institutioner i trygge og hjemlige rammer. Vi har nærværende medarbejdere som arbejder anerkendende og i øjenhøjde, med hjertet på rette sted.

Vi har stort fokus på medarbejdertrivsel og har som private aktører “friere tøjler”, til at gøre tingene lidt anderledes. Vi skal ikke holde os til indkøbsordninger og indkøbspolitikker. Vi plejer vores medarbejdere ud fra testen om at glade medarbejdere giver glade børn og forældre.

Velkommen til!

PRISER OG VENTELISTE

Om private institutioner

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, med samme åbningstider, søskenderabat, fripladsmuligheder, madordning mv.

Derudover lægger vi vægt på, at have en tæt dialog, gensidigt respekt og et godt samarbejde med forældrene i institutionen.

I Trygge institutioner har vi mindre huse, der kan give tryghed og nærvær for børnene, med en fleksibel bagvedliggende organisation der varetager administrative opgaver ligesom der sørges for løbende videns- og erfaringsudvikling mellem institutionerne.

Vi arbejder målrettet med at holde de administrative opgaver for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærvær med børnene.

Hvorfor Trygge Institutioner?

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en vision om at give børn de bedste forudsætninger for udvikling og et godt børneliv.

I Trygge institutioner lægger vi vægt på: Nærvær, omsorg og tryghed.

Dette gør vi via løbende faglig udvikling. Derfor vil man i Trygge institutioner møde en personalegruppe der brænder for den daglige pædagogiske hverdag, med store som små.

I Trygge institutioner prioriterer vi, at forældre og institution indgår i et tæt og respektfuldt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel, og vi ser forældrene som en stor ressource i vores samarbejde.

Antal pladser

 

 

I Flyvefisken har vi plads til 39 vuggestuebørn og op til 50 børnehavebørn fordelt på 5 grupper.

Vi oplever stor interesse for Flyvefisken, så tryk på knappen nedenfor for at skrive dit barn på ventelisten allerede i dag, eller vælg menupunktet “Priser og venteliste”  -> “Skriv dit barn på ventelisten” for at skrive dit barn op.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads i Flyvefisken, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemme-kommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

 

SKRIV DIT BARN PÅ VENTELISTEN