Særligt for vuggestuen

Pædagogik og hverdagen

Vi vi glæder os til at byde jer og jeres barn velkommen i Flyvefisken. Vores overordnede pædagogiske principper bygger på anerkendelse og selvhjulpenhed, og at vi tager hensyn til det enkelte barns behov.

I Flyvefisken arbejder vi dagligt med at skabe nærvær og omsorg for det enkelte barn og vi deler rundhåndet ud af knus og kram.

Vi ønsker et varmt og tæt samarbejde med jer forældre om jeres barn samtidig med, at vi har overblik over børnegruppens behov. Jeres barn får i Flyvefisken mulighed for at udvikle sig i egen rytme og får støtte til det, der kan være svært. Vi støtter børnene i at være selvhjulpne f.eks. ved at opmuntre dem på puslebordet til at hive strømperne af selv. De får også muligheden for at hælde mælk op af små kander, og i det hele taget mener vi, at børn kan meget mere, end vi voksne går og tror.
Vi mener at børn er værdifulde i sig selv og vil arbejde dagligt på at give børnene muligheder for at udvikle et sundt og stærkt selvværd.

Når jeres barn starter i Flyvefisken, tilstræber vi, at der er én voksen der trøster barnet, spiser med det og putter det. Det giver størst mulig tryghed for barnet og for jer, at det hver dag er den samme I henvender jer til. Se hvordan indkøringen foregår under menupunktet “Praktisk”. I er velkomne til at ringe og spørge til jeres barn i de første uger af indkøringen.


Pædagogik og aktiviteter i løbet af en typisk dag
Vi holder morgensamling med sange og fagter hver morgen, hvor børnene også får lidt frugt at spise. Op ad formiddagen skal vi ha´ det sjovt. Vi spiller musik, laver rytmik og pjasker med vand, mudder, og maling. Vuggestuebørn bruger alle sanser, og dem vil vi støtte hver dag. Vi går ture i nærområdet med klapvogn, og når børnene kan gå selv, går de ved siden af. For den 1-2 årige er det at se på tog, eller hoppe i en vandpyt en stor oplevelse, og vi prioriterer derfor små ture i små grupper. Det støtter nærværet mellem børn og voksne. Ture til zoo og andre lange ture synes vi skal forbeholdes forældre og bedsteforældre.

Frokost
Frokosten nyder vi sammen, og vi finder det vigtigt at børnene får stimuleret deres sanser under måltidet. Vi spiser derfor også krydret mad, men ikke stærk mad i Flyvefisken. Børnene spiser selv, og dem der har behov for hjælp og støtte får selvfølgelig det, men det er vigtigt, at vi som personale og I som forældre støtter børnene i at forsøge at spise selv. Vi skærer naturligvis maden ud i småbitte bidder til de mindste.

Personalet sørger for, at alle får spist i løbet af dagen, da nogle måske har trængt til en lur før maden og spiser først senere. Vi vil dog tilstræbe, at måltidet er en fælles oplevelse. Det at spise sammen allesammen er en rigtig god social læring, som vi gerne vil støtte.

 


 

 

Middagssøvn
De fleste børn sover efter frokost (børnene bliver puttet mellem kl. 11 og 12) og til de vågner. Dog vækker vi børnene hvis de sover længere end til kl. 15.00 – naturligvis med individuelle forbehold. Vi har erfaret, at mange forældre har svært ved at få deres børn i seng om aftenen, hvis de sover meget længere end til kl. 15.00.
Skulle dit barn dog have særlige sove-behov finder vi ud af det i fællesskab og hen ad vejen. Små børn sover jo ofte 2 lure og her tager vi netop en individuel snak og et individuelt hensyn.

Eftermiddagen
Når børnene vågner, er der eftermiddagsmad, lidt at drikke og mere sjov og leg. Vi vil gerne have en kultur, hvor der ikke er gå-hjem-stemning i huset efter kl. 14, derfor forsøger vi også at lave lave små aktiviteter om eftermiddagen på stuerne eller på legepladsen.

Vi sørger for, at I har mulighed for at spørge til barnets dag, se udstillinger af malerier osv. Vi har meget at fortælle, så I vil dagligt kunne se billeder og læse lidt om jeres barns dag på vores platform Famly. I får meget mere info når jeres barn er startet i Flyvefisken.

Når I henter
Når i henter jeres barn skal vi gøre jer opmærksom på, at det er jer som forældre, der bestemmer at ”Nu skal vi hjem”. Et vuggestue-liv er fyldt med skæg og udfordringer både socialt og fysisk, men barnet trænger også til at komme hjem i vante rammer og nyde godt af forældres nærvær og ro.

Dagligdagen i vuggestuen

I Flyvefisken ønsker vi at skabe nogle faste rutiner og rytmer, da det erfaringsmæssigt er med til at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for jeres barn.

Vi holder morgensamling på stuerne hver morgen kl. 9.00 til 9.30. Vi vil derfor bede jer om at have afleveret jeres barn inden kl. 9.00 for at undgå forstyrrelser i morgensamlingen. I må naturligvis gerne aflevere senere, men det skal være efter morgensamlingen, og dette bedes meddeles stuen inden kl. 9.00, så vi kan planlægge om f.eks. jeres barn skal med på tur eller deltage i andre aktiviteter, som går i gang efter morgensamlingen.

Hvis I som forældre har lyst til at prøve at være med til morgensamlingen sammen med jeres barn, er i meget velkomne. Men spørg gerne personalet på jeres stue, hvilken dag det passer bedst.

Et eksempel på, hvordan hverdagen kan se ud (ca. tider):
 • 07.00-08.00: Flyvefisken åbner i fællesrummet og de første børn møder ind. Dem der ikke har spist hjemmefra tilbydes morgenmad i form af havregryn, cornflakes, brød mm. og der hygges ved morgenbordet.
 • 8.00-9.00: Stuerne splitter op og går hver til sit.
 • 09.00-09.30: Morgensamling og frugt/brød
 • 09.30-10.30: Ture ud af huset, i haven, tur til biblioteket, tur til legepladser i området, eller aktiviteter på stuen og i fællesrummet
 • 10.45-11.45: Frokost
 • 11.30-14.00: Børnene puttes og sover til middag
 • 14.00 -14.30: Frugt/boller eller lign.
 • 14.30- ca.16.00: Vi leger på legepladsen/stuen og børnene hentes
 • 16.00-17.00: Børnene samles på én stue, i fællesrummet eller på legepladsen og dagen slutter roligt.

Særligt for børnehaven

Lidt om vores menneskesyn og pædagogik – og hvordan det ser ud i praksis

 

 

 

At være barn i Flyvefiskens børnehave skal være en god oplevelse. Vi ser børn som kompetente medborgere, der har lige så meget ret til at have egne meninger som de voksne. Vi har i børnehaven fokus på demokratiske læreprocesser, så børn i Flyvefiskens børnehave lærer at være et del af et fællesskab.
De voksne er tydelige og sætter grænser, men vi skælder ikke ud. Vi skal lære børnene at løse konflikter på en ordentlig måde og give kys og kram. Børn spejler sig i de voksne, og vi vil gøre alt for at være gode forgangsbilleder, så der er et godt miljø for alle store og små. I Flyvefisken skal børnene have oplevelser, der udvikler, sætter tanker i gang og inspirerer til leg.


Børn er nysgerrige, og de vil gerne vide, hvordan tingene hænger sammen. Det vrimler med spørgsmål i børns leg, og det gælder for os om at se disse spørgsmål og støtte dem.
Vi arbejder emneorienteret med fælles projekter hvor børne er indraget og medbestemmende.Vi mener det er vigtigt at vi projekter og aktiviteter følger børnernes interesser. For hvis vi skal tage afsæt i børnenes nysgerrighed og hjælpe dem med at finde svar, så er der naturligvis en masse, der skal undersøges, studeres og afprøves. Det er det, der så fint hedder at følge børnenes spor. Det er meget nemt at give børnene svar, når de undrer sig, men det er meget mere spændende og lærerigt for børn, hvis de selv får lov til at finde svarene. Og det er det, vi vil hjælpe dem med.

Udover at vi som personale skal have følere ude, når børnene leger, så er vores morgensamling også et godt sted at finde ud af, hvad der optager børnegruppen lige nu. Der er taletid til alle, og emner kan diskuteres med hele gruppen på demokratisk vis. Vi tror på, det er sjovest at være med, hvis man selv har været med til at bestemme. Et projekt kan vare alt fra en uge til flere måneder, alt efter hvor omfattende det bliver, og hvor mange sidespor der kommer undervejs. Der er jo forskel på, om det handler om myrer eller superhelte. Men der kan rent faktisk udspringe mange spændende sideprojekter fra en myre.

 

 


 

 

Dokumentation
Hele forløbet dokumenteres i ord og billeder. Både så forældrene kan følge med, men vigtigst er, at børnene kan se, at deres arbejde bliver anerkendt. Det handler ikke om et færdigt produkt, men om den proces der sker, og hvad børnene får ud af det undervejs. Ved at arbejde på denne måde, har vi også nemmere ved at komme godt rundt om de forskellige emner i de pædagogiske læreplaner, og der er dokumentation et godt arbejdsredskab for os.

På tur
Ture ud af huset kan vi godt lide. Vi har et dejligt nærmiljø med bl.a. stranden som nabo. Vi tager på tur minimum en gang om ugen, og ellers er det afhængig af, hvilket emne vi arbejder med for tiden. Det er det pædagogiske, der er fokus på, når vi planlægger ture, så ture til Tivoli, Zoologisk have osv. er forbeholdt familien, med mindre det har relevans for lige præcis vores fokus.


Pædagogisk indretning
En sidste meget vigtig faktor i denne pædagogiske tilgang er indretningen af rummene. Det kaldes rummet som den 3. pædagog. Det har betydning for børnenes læring og udvikling, at der er plads til at eksperimentere og lege. Børnenes selvhjulpenhed skal tilgodeses, så man selv kan starte legen eller aktiviteten uden at være afhængig af en voksen for at komme i gang.

Det vil sige:

 1. Tingene er i børnehøjde. Det er ærgerligt at stå og mangle en limstift, fordi den står på anden øverste hylde i ”voksenskabet”, når karton og pailletter ligger klar på bordet.
 2. Rummene er indrettede, så børnene nemt kan se, hvad man kan lege her. Rummene er opdelt i mindre rum med reoler, tæpper osv. Vi vil gerne have et inspirerende miljø med fede detaljer. Knapt så institutionsagtigt; men med fokus på hygge og den gode leg.

 

Opdeling og normering

Flyvefisken er opdelt med 3 vuggestuegrupper med hver 13 vuggestuebørn, 2 pædagoger og en medhjælper.
I børnehaven har vi kapacitet til 50 børn fordelt på 2 stuer med op til 25  børn. På hver børnehavestue er der 2 pædagoger og en medhjælper. Der er naturligvis også mange ture ud af huset.

Normeringsmæssigt har vi fokus på reelnormering i stedet for minimumsnormering. På papiret er vi ca. 1 voksen til 4 børn i vuggestuen og 1 voksen til 8 børn i børnehaven. Men reelt er det faktisk meget sjældent at alle børn er mødt ind. Vi har et godt vikarbudget som sikre at vores faste gode vikarer kan hjælpe til hvis en medarbejder ikke er på arbejde. Herudover er vi gode til at hjælpe hinanden på tværs af stuerne.

Flyvefisken har en institutionsleder som sikre et godt fagligt fundament for personalet og som er tilgængelig for jer forældre og jeres spørgsmål. Personalet har derudover en teamkoordinator som arbejder tæt sammen med institutionslederen.

Flyvefisken er en den af Trygge Institutioner. Trygge institutioners administrative team består af bogholder, pladsanviser, økonomichef og studentermedhjælper. Trygge institutioners administrative team, sikre at institutionslederen kan have så meget fokus på det værdiskabende : at have fokus på glade medarbejdere, glade børn og glade forældre.

Mad og måltider

Hos Trygge Institutioner prioriterer vi sund og nærende mad højt.

I vores køkken arbejder Rosa og Dilek fra tidlig morgen med at lave mad til alle Trygges børn og ansatte.

Trygge har hovedkøkken på Giraffen på Amager, hvor al maden bliver lavet. Sammen laver Rosa og Dilek den skønneste mad til alle børn i Trygges Institutioner.

I Trygges produktionskøkken har vi fokus på indkøb af klimavenlige varer. Ligesom vi har fokus på at lave varierende menuplaner med de varer der er i sæson.

Det er vigtig for os at der er variation hen over ugens menu, dvs. at vi har en grøddag, suppedag, køddag, smør-selv dag, fiskedag og en vegetardag.

Maden ser appetitlig ud og rummer forskellige elementer, blødt, sprødt, surt og sødt, så børnene får mod på og lyst til at smage maden.

Følg meget gerne køkkenet på instagram profilen:
denmadvispiser.trygge

Pædagogikken i måltidet
Frokosten nyder vi sammen, og vi finder det vigtigt, at børnene får stimuleret deres sanser under måltidet. Vi spiser derfor også krydret mad, men ikke stærk mad i Flyvefisken. Børnene spiser selv, og dem der har behov for hjælp og støtte får selvfølgelig det, men det er vigtigt, at vi som personale og I som forældre støtter børnene i at forsøge at spise selv. Vi skærer naturligvis maden ud i små bidder til de mindste.

Personalet sørger for, at alle børn får spist i løbet af dagen, da nogle måske har trængt til en lur før maden og spiser først senere. Vi vil dog tilstræbe, at måltidet er en fælles oplevelse. Det at spise sammen allesammen er en rigtig god social læring, som vi gerne vil støtte.

Vi drikker typisk mælk om eftermiddagen og vand til frokost og morgensamling.

Sukkerpolitik
Vores sukkerpolitik er det, vi kalder for “ikke-hysterisk” og med en sund fornuft. Hermed mener vi, at vi grundlæggende lader den sunde fornuft råde. Vi serverer ikke kage for børnene i Flyvefisken, men det er ok at tilsætte lidt sukker i maden for den gastronomiske del, eller i bagværket af samme årsag.

Læreplaner

De seks læreplanstemaer er:

 • Barnets alsidige personlige udvikling(personlige kompetencer)
 • Sociale kompetencer
 • Sproglige udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

I institutionerne arbejder vi med hele barnet, og det vil også sige at vi hver år har fokus på alle temaerne. Vi samler de ansatte 1 gang årligt, hvor vi tilrettelægger projekter af 2 mdr´s varighed med udgangspunkt i de forskelloge læreplanstemaer. Fx. har vi haft projekt ” Fisk”(Naturen og naturfænomener) hvor børnehavebørnene hentede fisk hos fiskehandleren og parterede fisken sammen med de voksne alt imens der blev talt om hvad for en størrelse sådan en fisk var. Vuggestuebørnene tegnede på cd´er og limede finner på, og så blev fiske-cd´erne hængt op i hele loftet med fiskesnøre til udstilling. På den måde er det hele huset på tværs af alder, som arbejder med samme tema, blot på forskellige niveauer.

Det er vigtigt at det er de ansatte der er med til at tilrettelægge læreplansprojekterne, da det giver ejerskabsfølelse og en stor arbejdsglæde, som smitter af på børnene og jer som forældre.

I institutionen hænger der et stort Årshjul, hvorpå de forskellige årsprojekter står. Det er dér i som forældre kan orientere jer om hvilket projekt der arbejdes på for tiden, og i nyhedsbrevene fra institutionen vil der også stå en nærmere uddybelse af projektet.

Tilsynsrapporter

Download Flyvefiskens tilsynsrapport

Download tilsynsrapporten ved at trykke på linket ovenfor.